toggle menu

Processen för fastställande av behörighet, urval och antagning

Bedömning av behörighet

  • Efter sista den sista ansökningsdagen kommer alla ansökningar att behandlas. Då görs en bedömning för att kontrollera din behörighet.
  • Enbart de ansökningar som uppfyller alla behörigheter är godkända.  Alla andra ansökningar kommer plockas bort.
  • Alla som inte är behöriga kommer få ett mail till den e-postadressen som är angiven i ansökan.
  • Alla som är behöriga går vidare till urvalsprocessen.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande är högre än antalet platser görs ett urval. Momenten under urvalsprocessen är framtagna för att bedöma de som har de största möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen.

  • Alla behöriga sökande går vidare till urvalsprocessen.
  • Urvalsprocessen består av ett test. Varje moment ger olika poäng. Poängsättning sker efter förutbestämda kriterier.
  • I kallelsen till testet finns det instruktioner samt annan praktisk information som du behöver veta som tid och datum samt vad som kommer ske under testdagen. För att forsätta vara med i processen måste du genomföra testet. Test sker på Consensus. Consensus står inte för resekostnader eller forlorad arbetsinkomst.
  • Varje delmoment räknas samman och den sökande får en slutpoäng. Den sammanlagda poängen resulterar i en lista enligt en fallande skala. 30 studenter antas till utbildningen.

Antagning

Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om vilka som blir antagna.

< Tillbaka