toggle menu

om myndigheten för yrkeshögskolan

Så här beskriver myndigheten för yrkeshögskolan sitt uppdrag:

  • Myndighetens huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
  • Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.
  • Utöver detta ansvarar Myndigheten för frågor som rör två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan – konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen.
  • Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom ansvarsområdet, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar. 

consensus ansvar som utbildningsanordnare

Vi har ansvar för att följa de lagar, regler och allmänna råd som reglerar hur och vad vi får göra utifrån vårt uppdrag som utbildningsanordnare. 
Det tillsammans med vår utbildningsplan utgör grunden för utbildningens genomförande. Utbildningsledaren och utbildningens ledningsgrupp ansvarar för uppdraget och utbildningen.

Granskning av vår verksamhet

Myndigheten har vid två tillfällen gjort grundliga granskningar kring hur vi bedriver utbildningen. Ledningsgruppen har också deltagit i en förstudie om ledningsgruppsarbete. Granskningarna har genomförts med väl godkänt resultat.

Läs mer om Myndigheten för yrkeshögskolan på www.myh.selänk till annan webbplats.