toggle menu

utbildningens kurser och innehåll

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och den kompetens som du behöver för att arbeta med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdens ansvarsområden.

undervisningen

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med arbetslivet vilket innebär att både de teoretiska och praktiska momenten har stor anknytning till verkligheten.

Undervisningen bygger på att ge en teoretisk grund men också att de kunskaperna är förankrade utifrån erfarenhet och metoder som är relevanta för yrkesområdet. Genom hela utbildningen finns en medveten lärandeprocess, från teoretisk fakta till praktisk färdighet, där alla delar står i relation till utbildningens kravnivå, kursinnehåll och mål.

Utbildningens utformning

Medicinsk vårdadministratör

Undervisning sker i storgrupp, halvgrupp, mindre grupper och genom handledning på plats i Consensus lokaler. Utbildningen genomförs på heltid och erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar och tid för självstudier. Det är inte möjligt att studera på distans.

Trafikteknik

Undervisningen bedrivs på distans och omfattar heltid. Varje kurs börjar med en fysisk uppstartsträff där anvisningar, upplägg och examinationsform för kursen förmedlas. Upplägget kan sen skilja sig åt mellan de olika delkurserna.

Övriga aktuella moment kan distribueras och/eller genomföras antingen fysiskt på plats eller via länk såsom Skype där studenten kan delta i/få ta del av muntlig undervisning oavsett geografisk position. Undervisningen sker till stor del genom föreläsningar (fysiska på plats eller via länk). Men även förmedlade övningsuppgifter, planlagda tillfällen för diskussioner, arbete i grupp, seminarier och fältstudiedag.

LIA-praktik förläggs till termin 2-4. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas lätt åtkomligt via lärplattform. Aktuella examinationsformer är inlämningsuppgifter enskilt och i grupp, enskild hemtentamen, redovisning och salstentamen

Det är viktigt att du tar ansvar för att delta på både de fysiska träffarna och de förläsningar som ges via webben. Under utbildningen har du kontakt med både utbildningsledare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål.

Material:

Du behöver tillgång till en dator med webbkamera. Headset och fast internetuppkoppling underlättar dina studier.

VÅRA LÄrare

Våra lärare har bred pedagogisk kompetens, erfarenhet från yrkeslivet liksom från undervisning på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Lärande i arbete, lIa

Lärande i arbete, LIA, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar med praktiska kunskaper till exempel insyn i vårdens datasystem. All LIA är obligatorisk.

LIA är förlagd inom privat och offentlig verksamhet. Det är utbildninganordnaren tillsammans med LIA-gruppen som samlar in och fördelar LIA-platser. Du som måste vara beredd på att pendla till din LIA-plats och du står för alla kostnader till och från dina LIA-platser under utbildningen.

​Utbildningens kurser

Varje kurs har en egen kursplan med olika moment, innehåll och examinationsformer. På varje kurs kan du få betyget IG, G eller VG.

Medicinsk vårdadministratör

 • Anatomi och sjukdomslära
 • ​Det offentliga uppdraget
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i vården
 • Kommunikation, bemötande, etik
 • LIA 1 (6 veckor)
 • LIA 2 (6 veckor)
 • LIA 3 (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisation och ledning
 • Processtyrning och förbättringsarbete
 • Självständigt arbete och metod

Bortsett från LIA är det schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan. Övrig tid studerar du hemma.

Trafikteknik

 • Arbete på väg
 • Drift och underhåll av gaturummet
 • Enskilda vägar
 • Gator och vägars utformning
 • Introduktion
 • IT på vägen
 • Juridik och myndighetsutövning
 • Kommunikation
 • LIA I
 • LIA II
 • LIA III
 • Samhällsplanering
 • Självständigt arbete och metod

Terminstider

Start hösten 2017

År 1: 14/8 - 15/12 2017, 8/1 - 8/6 2018 (18+22 veckor)
År 2: 20/8 - 21/12 2018, 7/1 - 8/6 2019 (18 + 22 veckor)

Start hösten 2018

År 1: 20/8 - 21/12 2018, 7/1 - 8/6 2019 (18+22 veckor)
År 2: 19/8 - 20/12 2019, 13/1 - 12/6 2020 (18+22 veckor)

Start hösten 2019

År 1: 19/8 - 20/12 2019, 13/1 - 12/6 2020 (18+22 veckor)
År 2: 17/8 - 18/12 2020, 11/1 - 11/6 2021 (18+22 veckor)

Utbildningen består av 400 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar  
1 veckas studier. Studierna är på helfart (40 h/vecka).

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på LIA.   

Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på www.csn.selänk till annan webbplats

Vi tar inte ut några avgifter för utbildningen. Du får själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från skolan samt dina LIA-platser under utbildningen.