toggle menu

Väl genomförda projekt skapar framgång

Hur ett projekt genomförs kan vara skillnaden mellan framgång och undergång. Det är projekten som leder till nya eller förändrade produkter, tjänster, processer och organisationer. Framgångsrika projekt ökar försäljning, förbättrar kundrelationer, sänker kostnader eller förbättrar arbetsmiljön.

Hos oss får du arbeta med "verkliga" projekt under utbildningen. Med verkliga avses ett fiktivt projekt som följs hela vägen från förstudie och genomförande till uppföljning och utvärdering. Vi erbjuder dig en gedigen plattform att ta avstamp ifrån — eller, om du vill, möjligheten att "gå hela vägen" och bli certifierad enligt PMP®.

Hos oss blir du PMP-certifierad

Den internationellt erkända certifieringen Project Management Professional är idag världens mest etablerade inom projektledning. Consensus ger dig möjlighet att i slutänden bli certifierad av Project Management Institute. Genom att genomföra vår preparerande projektutbildning ökar dina förutsättningar att uppfylla kraven för PMP-examen.

Certifiering

I takt med att projekt blir allt mer väsentligt för företag och organisationer ställs allt större krav på professionella projektledare. Liksom läkare, advokater, revisorer etc. har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella behövs motsvarande även för projektledare. Sedan slutet av 90-talet har de ledande projektledarorganisationerna och företagen i Sverige accepterat den certifiering av projektledare som kan erhållas genom Project Management Institute (PMI), som är världens största yrkesförening för projektledare. Idag finns det över 350 000 personer runt om i världen som har någon av PMI's certifieringar och i Sverige växer antalet stadigt.

Consensus är Registred Education Partner (REP) med PMI och det innebär bland annat att vår utbildning ”Praktisk projektledning” är granskad och godkänd av PMI. Deltagare som genomfört utbildningen hos oss får därför tillgodoräkna sig 28 PDU. I vår utbildning följer vi ett fiktivt projekt från förstudie, genomförande, uppföljning och avslut.

I stort sett alla Consensus projektledarutbildare är PMP-certifierade. Våra utbildare varvar utbildarrollen med att arbeta som projektledare, vilket gör att de håller sig uppdaterade.

Vi genomför varje år öppna och anpassade utbildningar för styrgrupper/sponsorer, projektledare och projektmedlemmar. Vi har hjälpt ett flertal företag att ta fram egna projektmodeller och stöd vi val av projektmodell.

KONTAKTA OSS