toggle menu

PRICKSÄKRA UTBILDNINGAR FÖR DIG MED HÖGA AMBITIONER

Våra öppna utbildningar lockar deltagare från företag och organisationer i hela Sverige. Utbildningarna genomförs oftast i Consensus lokaler i Örebro.

Consensus släpper inte taget när utbildningen är genomförd. Vi har en plan, mäter under resans gång, ställer de relevanta frågorna till dig som utbildas och nöjer oss bara när resultatet är gott nog.