Rekrytering

Vi upptäcker det andra inte ser

Vi har upplevt det många gånger. Rätt kunskap på rätt plats är bra, men det är rätt personlighet som kan göra den verkligt stora skillnaden. Vi tycker om att få vara med och ha den sortens avgörande betydelse. Hittar vi rätt kan nämligen vad som helst hända.

Att leverera rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle om och om igen handlar förstås om både kunskap och erfarenhet. Men det handlar också om att snabbt förstå branschen och utmaningarna. Men viktigast av allt – att verkligen förstå människorna som faktiskt skall arbeta tillsammans. Vi har metodiken som krävs för att garantera att rätt kandidat anställs. Vi upptäcker det andra inte ser.

Tillsammans med oss har du som uppdragsgivare alltid full insyn och löpande återkoppling under hela rekryteringsprocessen. Vi följer sedan upp för att säkerställa att både anställd och arbetsgivare har en positiv känsla inför det nya samarbetet. Att alla inblandade har fått just det som de önskade – och förhoppningsvis ännu mer.

Vi erbjuder

  • Rekrytering av chefer och specialister
  • Headhunting/Executive search
  • Second opinion med hjälp av forskningsbaserade tester och kompetensbaserad intervjumetodik.

Lena Ottaway, Recruitment Consultant – Executive search

Det handlar om att ha lika stor respekt för alla parter

Det finns alltid två sidor av samma mynt. För oss inom rekrytering handlar det om kunden och kandidaten, att ha samma intresse, lyhördhet och respekt för båda parter. Vi säkerställer att värdet på myntets båda sidor är lika stort, det är en förutsättning för ett långsiktigt samarbete.